Izraēlas ValstsTelavivaSkats no Tabora kalnaPie Tabora kalna bazilikas

2000. gada aprīlī man bija necerēta un interesanta iespēja
apceļot Izraēlu ... 
/Attēli uzņemti ar filmu aparātu OLYMPUS IS - 100/

Kristus saka: Gars dara dzīvu, miesa neder nenieka;
vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. /Jņ. 6:63/Jūdejas tuksnesis

Tad atkal Jēzus runāja uz viņiem, sacīdams:
Es esmu pasaules gaisma; kas seko man,
tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs
dzīvības gaisma. /Jņ. 8:12/
Saullēkts pār Galilejas jūru

Kristus saka: Jo neviens neko nedara slepenībā,
ja viņš grib kļūt pazīstams.
Ja tu to gribi, rādies pasaulei. /Jņ. 7:4//turpinājumi sekos/


Nav komentāru: