Kristus saka: Ko tas cilvēkam palīdz, kad tas iemanto visu pasauli,
bet tam zūd dvēsele.
Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? /Mt. 16:26/




Nav komentāru: