Re, notiek arī tā! 
Kāda kundze dodas Svētceļojumā uz Izraēlu... 
un par lasāmvielu lidojumam līdzi ņem manu, 600 gramus smago "Stāsti visiem", 
ko arī tur, augstu debesīs - izlasa! 
Tiešām, patīkams pārsteigums, paldies!


Pašas skaistākās dziesmas ilgāk taupīt nav vērts!


Vakar, 02.11.2019. Rīgas Latviešu biedrības namā notika ievērojamā koru diriģenta
Edgara Račevska jauktā kora grāmatas  PAŠAS SKAISTĀKĀS DZIESMAS ILGĀK TAUPĪT NAV VĒRTS atvēršanas koncerts.  Kuldīgas kamerkoris RĀTE un koris SONORE atskaņoja dziesmu - Viss ir manā Kuldīgā. /Edgars Račevskis/Livars Jankovskis/. Pateicos un priecājos, ka dziesma ar maniem vārdiem arī iekļauta skaistāko dziesmu grāmatā!


Sestdien, 2. novembrī, 16:00
Latviešu Biedrības nama Zelta zālē - Edgara Račevska koncerts: Pašas skaistākās dziesmas ilgāk taupīt nav vērts! Kamerkoris "Rāte" izpildīs dziesmu ar manu tekstu - veltītu Dzimtajai Kuldīgai -
"Viss ir manā Kuldīgā"!
Ainaži. Jūras skola

Lasiet par jauno ērģelnieku Kasparu Bačkuru!  Prieks, ka pie mums notiek arī labas lietas!

https://www.la.lv/video-astotas-klases-audzeknis-noperk-baznicai-digitalas-ergeles?fbclid=IwAR2kQX0jn3cTZwzw0n_I9YhuiWT43B2CwpULqXc70T4ObkPjOGcOUE0nNiwMan liekas
Mūzika skan
Debesīs.

Un spārnu vēdām
Aizskar
Mūs.

Te manas
Mājas,
Dzērvju
Dziesmās ieaustas.

Te
Ābols laikā
Krīt.

Un ģerānijas logos
Zied.

Te mana
Dzīve,
Baltos ziedos rit.

Te mani
Māte rītos modina.

Te pāri visam
Augstas
Debesis.

Te mani
Kāds ir gribējis.

Kā zvaigznes
Debesīs
Te pāri visam
Rudzi zied.

Te mana
Māte tā kā balta
Saule riet.

Te
Dievs mums visiem
Mīlestību māca.  /Livars LivArs/ 


Rīgas kanāls 2008.10.08.


Aelita Zviedre - Dzīve ir Dieva dāvana!


Aelita Zviedre - ir bijusi manu grāmatu "Pacelties spārnos", "Stāsti visiem" 
un visdažādāko tekstu redaktore. 
Vislieliskākā, taktiskākā un smalkjūtīgākā! ... Paldies, tas vienmēr ir bijis sadarboties prieks! 

Pašā, nu pašā Kuldīgas centrā, vecās Rātes namiņā ...
Šovasar /2019.g./ man bija tas lielais prieks uz mirkli iejukt visu saules krāsu organizētajā jūklī,
skaisto deķu, jostu, lindraku, palagu un prievatiņu austuvē!
Jā, mīļās dāmas - jūsu krāsu izjūta, jūsu pacietība! Tas ir tas, kas nav aprakstāms un
bildēs parādāms! Kas nu bija, tas nu bija jauki, paldies!