04.10.2016. Krasta LIDO
Kā vienmēr - tīkami ...


Krustdēls ar Lee


Liepkalni - ar Daugavas vējiem burās, maizes smaržu un
raibi raibām rudens krāsām

Ps. Jaunas publikācijas Facebook "Livars LivArs" un sakari
ar FB starpniecību pagaidām nav pieejami

Daugava pie Krustpils baznīcas

Krustpils