Lasiet par jauno ērģelnieku Kasparu Bačkuru!  Prieks, ka pie mums notiek arī labas lietas!

https://www.la.lv/video-astotas-klases-audzeknis-noperk-baznicai-digitalas-ergeles?fbclid=IwAR2kQX0jn3cTZwzw0n_I9YhuiWT43B2CwpULqXc70T4ObkPjOGcOUE0nNiwMan liekas
Mūzika skan
Debesīs.

Un spārnu vēdām
Aizskar
Mūs.

Te manas
Mājas,
Dzērvju
Dziesmās ieaustas.

Te
Ābols laikā
Krīt.

Un ģerānijas logos
Zied.

Te mana
Dzīve,
Baltos ziedos rit.

Te mani
Māte rītos modina.

Te pāri visam
Augstas
Debesis.

Te mani
Kāds ir gribējis.

Kā zvaigznes
Debesīs
Te pāri visam
Rudzi zied.

Te mana
Māte tā kā balta
Saule riet.

Te
Dievs mums visiem
Mīlestību māca.  /Livars LivArs/ 


Rīgas kanāls 2008.10.08.


Aelita Zviedre - Dzīve ir Dieva dāvana!


Aelita Zviedre - ir bijusi manu grāmatu "Pacelties spārnos", "Stāsti visiem" 
un visdažādāko tekstu redaktore. 
Vislieliskākā, taktiskākā un smalkjūtīgākā! ... Paldies, tas vienmēr ir bijis sadarboties prieks! 

Pašā, nu pašā Kuldīgas centrā, vecās Rātes namiņā ...
Šovasar /2019.g./ man bija tas lielais prieks uz mirkli iejukt visu saules krāsu organizētajā jūklī,
skaisto deķu, jostu, lindraku, palagu un prievatiņu austuvē!
Jā, mīļās dāmas - jūsu krāsu izjūta, jūsu pacietība! Tas ir tas, kas nav aprakstāms un
bildēs parādāms! Kas nu bija, tas nu bija jauki, paldies!Foni no foto un dzejas izstādes. / A4 formāta rāmjos