Livars Jankovskis "STĀSTI VISIEM"
Viss un visi ripoja …


Pati lielā saule bija atrāvusies no sava
Debess juma un ripot ripoja pa zemes virsu …
Arī es – ka spieķi vien zib …
Spirgtu vēju, smaržām pielietu leju, vai
Tādā – lai pavasarā skreju?
Tik … kāda pavecāka sieviete
ceļa malā bija sakņupusi pie sava
velosipēda.
Kas tad nu, klāt piestājis, uzsaucu?
-        Es te tupu un lūgšanas skaitu,
lai mīļais Dievs man kādu eņģelīti atsūta …
Re, braucamajam kaut kas noticis …
Man līdzi bija viss nepaciešamai un ātri vien tiku galā.
-        Eņģelīti, Tu mans, smaidīdama noteica jaukā
kundze un, prom bija,
ka spieķi vien zib ...

/turpinājumi sekos/


Nav komentāru: