Bisnieki

Kūts vieta /makets/Govju kūte Tīdas

KlētsE. Birznieks – Upītis

… Kad biju iemācījies lasīt,
Baumanis vairākas reizes teica, ka
es nu varēšot arī iet viņam līdzi baznīcā.
Bet nekad tā neiznāca.
Nebija man zābaku.
Gaidīju, ka rudenī man māte pārvedīs no
Rīgas, solīja arī, bet nepārveda.
Tagad atkal norunājām par baznīcu un zābakiem.
Par zābakiem nu nepavisam nav ko runāt –
Baumanis teica.
Dieva priekšā nav ko lepoties.
Viņš tevi redz katru brīdi un pazīst vēl labāki nekā tu pats sevi.
Ja tik tev sirds laba, tad viņš tevi skrandās vēl vairāki iemīļos nekā citu,
nezin kā izģērbušos, bet ar ļaunu sirdi.
Iesim vien.   

Nav komentāru: