L A T V I J A 
Ventas paliene


Katrai puķei savs
Ziedēšanas laiks.
Katram cilvēkam
Savs ziedu laiks. /Livars/
Nav komentāru: