Savs laiks ir ko meklēt, un savs laiks ko pazaudēt;
savs laiks ir ko glabāt, un savs laiks ko galīgi atmest.
Savs laiks ir ko saplēst, un savs laiks atkal to kopā sašūt;
savs laiks klusēt, un savs laiks, kad runāt.

Nav komentāru: