Svētdiena, 2. maijs, 2010.g.Salamans Mācītājs
/3. Nodaļa/

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un
katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda.
Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt;
savs laiks dēstīt, un savs laiks dēstīto atkal izraut,
Savs laiks kādu nogalināt, un savs laiks kādu dziedināt,
savs laiks ko noplēst, un savs laiks ko uzcelt;
savs laiks raudāt, un savs laiks smieties,
savs laiks sērot, un savs laiks diet;
Savā laikā akmeņi jāmet, un savā laikā tie ir jāsalasa;
savs laiks apkampties, un savs laiks, kad šķirties.

Nav komentāru: