Par dzejnieku gribēju kļūt,
tad māte teica: es gribu mazbērnus.
Pagādāju mātei mazbērnus.
Tēvs gribēja jaunu auto.
Vecāmāte vairs negribēja
dzīvot laukos...
Vecaistēvs dzeju vispār
nevarēja ciest.
/Livars/
Par dzejnieku gribēju kļūt,
bet nebija ne zīmulīša ne
papīrīša.
/Livars/

Nav komentāru: