Par dzejnieku gribēju kļūt,
bet mani atturēja bailes no
galvu reibinošās popularitātes un
slavas.
/Livars/

Nav komentāru: