Ceļš mani aizveda pie
Jūras…
No krasta varēja redzēt kuģus, kuri kā
putni šķērsoja
Apvārsni un lēnām pacēlās
Debesīs.
Kurp jūs dodaties, mani
brāļi un māsas?
Vai mēs vēl kādreiz satiksimies?...
Vai mūs vienos tikai atmiņas par divām
paralēlēm, kuras sākas un saplūst vienā
bezgalības punktā –
Apvāršņa un krasta līnijā...
...un tām pa vidu
Saule...                                     /LivArs/


Nav komentāru: