Ceļš mani aizveda pie
Jūras…
Jūras krastā bija dažas laivas un
suns.
Varēja redzēt, ka suns te pazina katru atnācēju.
Es biju svešais.
Es jutos neērti, jo šeit nepazinu neviena. Arī
Jūru ne, es viņu biju tikai redzējis.
Suns pazina cilvēkus, laivas un
Jūru.
Un viņu pazina pat kaijas
Debesīs.   /LivArs, Jūrmalciemā, 2002.07.31./

Nav komentāru: