Livars Jankovskis "Ar uzrakstītu vārdu"
           

# # #
Krīzes laika mazā, savdabīgā izdevuma tirāža jau beigusies.
Tas notika pirms vairākiem gadiem, 
kad Atis Upenieks sastādīja vienu no manām 
grāmatiņām: 
Livars Jankovskis "Ar uzrakstītu vārdu". 
No 150 dzejoļiem Atis izvēlējās 25, 

Nekas netika ne pielikts, ne atņemts, 
ne mainīta secība. Piebildīšu, 

ka Atis bija un ir nopietni veiksmīgs florbola vārtsargs. 
Tad Atim bija tikai 17 gadu. 
Tagad jau pēdējā kursa augstskolas students un 

gatavojas arī kāzām! 
Lai Tev viss labais labi izdodas!
Ar uzrakstītu
Vārdu ir tāpat kā ar
Māla podu – tas vēl jāapdedzina.
Tikai tad, kad tas skan – cilvēku sirdīs,
Vārds kļūst ietilpīgs, tas glabā sevī kādus no
Cilvēka mūža
Graudiem.                      

*

Kur lai es savu
Nemieru lieku?
Un pavasarī, un vasarā lieku? –
Tik ziemas baltumā... man liekas – es
Debesīs tieku...   

*

Brīvība ir tikai –
Sapnis...
Mīlestība ir tikai –
Mirklis... starp
Īstenību un sapni!

*

Pa ceļu man pretī nāca kāds
Zēns...
Ja tas būtu es...
Pa ceļu man pretī nāca kāds vīrietis...
Ja tas būtu...
Tad vīrietis apstājās un apskāva
Zēnu...
Zēns raudzījās vīrietim acīs un caur asarām vaicāja – vai
Tu esi mans tētis?
Nē – atbildēja vīrietis...
Es esmu tavs
Sargeņģelis...  

*

Nekas jau nav... tikai bērzs –
tāds balts – vēl
ticēdams raugās
Debesīs...

Un tieši virs bērza
debesīs lidinās putni...
Viņus ticība ir pacēlusi
Augstāk...  

*

Lai
Tevī atnāk un piedzimst kaut kas
Labs...
Lai atnāk
Ziemassvētku prieks...
Lai atnāk ticība...
Lai sirdī ienāk miers...
Lai gribas visiem piedot...
Un tā kā
Kristus – sevi
Mīlestībai ziedot!        

*

Aka nav tumsā...
Akā var
Debesis redzēt... un
Debesīs var
Aku redzēt...
Akā var
Debesis pasmelt...        

*

Tas ir
Laiks, kad ar taviem matiem spēlējas
Vējš...
Virs galvas augstu
Debesīs lido
Putni...       

Tas ir
Laiks, kad līdz
Apvārsnim ir pāris soļu... un arī
Tu pēc mirkļa vari kā
Putns
Debesīs būt
Brīvs...

Tu sper šos soļus un jūti...
Apvārsnis attālinās... un
Putnus arī vairs nevar saskatīt...

Tas ir
Laiks, kad tik ļoti gribas
Laimīgam būt...      

*

Gar
Jūras krastu gāja kāds
Zēns ar suni...
Tad puisis apstājās, paņēma savu
Suņuku uz rokām un kaut ko tam rādīja
Jūrā...
Arī es skatījos uz to pusi...
Jūrā nebija neviena kuģa vai laivas tuvumā...

Un tad es pamanīju... tur – tālu
Debesīs – varēja saskatīt pirmo, vienu vienīgo
Zvaigznīti uzaustam...      

*

Nemeklē sevi
Spogulī.
Tu esi tāds – kādu
Dievs tevi redz.

Dievs ir
Mīlestība, un tu esi
Mīlestības bērns.   

*

Ozols auga pašā kalna
Galā…
Es uzkāpu ozola
Galotnē un ar skatienu tālumā meklēju vēl kādu
Ozolu. Arī
Upes un ezera tālumā nebija. Un es vaicāju
Ozolam: – Kā tu to spēj?
Un viņš man atbildēja: –
Es mīlu šo vietu.         

*

Tik daudzi grib lidot...
Tik daudzi meklē sev
Spārnus.
Kas ir tavi
Spārni?           

*

Dievs vēlēja man par
Biti būt.
Es vēlējos  
Cilvēks būt. Tad
Dievs cēla mani par
Cilvēku un piekodināja
Čaklam kā bitei būt!         

*

Pēc
Baltas ziemas
Baltiem ziediem
Pavasaris nāk...

Kāds
Pirmo reizi
Basām kājām
Baltā ābeļdārzā nāk...

No baltām
Debesīm
Kāds te, uz
Zemes, savu pirmo pavasari
Dzīvot nāk.      

*

Basām kājām
Meitenes pēc
Puķēm iet, un
Basām kājām
Bites ziedputekšņos iet.

Basām kājām
Omīte uz
Dārzu iet, un
Basām kājām
Peļu junkurs
pelēs iet.

Basām kājām
Vasarā mums katram
Gribas iet.Arī
Saule kādu mirkli ir tik
Karsta, ka tikai
Dievs to var paņemt rokās un turēt par
Gaismu, kamēr mēs te, uz
Zemes,
Maizi cepam.

Arī
Maize kādu mirkli ir tik
Karsta, ka to nevar paņemt
Rokās.
Un es zinu –
Maizē ir kaut kas no
Saules.    

*

Es sēdēju upes krastā un ilgojos pēc tās
Spāres, kas lidinājās virs upes.
Spāre nolaidās uz pelēkā akmens
Upes krastā, un man likās, 
tā tāpat kā es sildījās saulītē.
Kāpēc spāre nelido pie manis?
Vai tad viņa nejūt, 
ka es visu laiku to vēroju un domāju par viņu?
Tad spāre sakļāva savus saulē 
mirdzošos spārnus un aizlidoja.
Es notraucu no sevis kādu kukainīti, 
bet – man par lielu izbrīnu – arī tas pacēlās spārnos un aizlidoja. 
Tikai tad, kad tas uzsāka savu lidojumu, es attapos, 
ka arī tā bija maza, iezilgana, ne visai skaista spārīte…   

*

Ko
Mēs darītu, ja visas pasaules
Putni reiz paceltos spārnos un
Aizlidotu…arī mazie, raibie
Taurentiņi…

Kādu brīdi tie aizsegtu lielo
Sauli… un
Cilvēki īgnumā ieslēgtu elektriskās spuldzes.
Un es domāju…
Tas arī
Viss…  

*

Debesīs ir mazas
Zvaigznītes, un
Debesīs ir mazas
Ābelītes. Un
Augusta naktīs var
Redzēt, kā no
Debesīm mirdzoši
Āboli krīt.      

*

Kāds cilvēks man vaicāja: – Vai ir Dievs?
Es viņam atbildēju: – Ir!

Kāds cilvēks man vaicāja: – Vai es pazīstu Dievu?
Es viņam atbildēju: – Es pazīstu Viņa Dēlu!

Kāds cilvēks man vaicāja: – Vai ir Mūžīgā dzīve?
Es viņam atbildēju: – Debesis ir bezgalīgas!

Kāds cilvēks man vaicāja: – Kas ir Debesis?
Es vaicāju viņam: – Kas ir cilvēks?

Kāds cilvēks man vaicāja: – Kas ir cilvēks?
Es vaicāju viņam: – Kas ir puķe?

Kāds cilvēks man vaicāja: – Kas ir putns?
Es vaicāju viņam: – Kas ir ozola zīle?

Kāds cilvēks man vaicāja: – Kas ir smiltis?
Es vaicāju viņam: – Kas ir zvaigznes?

Kāds cilvēks man vaicāja: – Kas ir zvaigznes pie debesīm?
Es viņam atbildēju: – Tās ir smiltis okeāna krastā!

Kāds cilvēks man vaicāja: – Kas ir maize?
Es viņam atbildēju: – Tas ir puteklītis no pašām Dieva debesīm!

Kāds cilvēks man vaicāja: – Kas ir mīlestība?
Es viņam atbildēju: – Arī tev ir tikai viens dēls!

Kāds cilvēks man vaicāja: – Cik var būt mīlestības!
Es viņam atbildēju: – Tikai viena, un tā nekad nebeidzas!

Kāds cilvēks man vaicāja: – Kad var beigties mīlestība?
Es viņam atbildēju: – Kad vairs nebūs Dieva!

Kāds cilvēks man vaicāja: – Vai mīlestība ir kā jūra?
Es viņam atbildēju: – Bezgalīgas ir tikai Debesis!
Kāds cilvēks man vaicāja: – Vai tu mīli mani?
Es viņam atbildēju: – Es mīlu tevi, jo tu stāvi zem
Debesīm!    

*

Tēvs ar
Dēlu sēdēja uz vecā
Soliņa mājas priekšā un klusēja.
Viss jau bija pasacīts, bet
Viss vēl nebija padarīts…
Vēl vajag trejdeviņus
Mūžus un vēl vajag trejdeviņus
Padomus.
Tā viņi sēdēja un, ne vārda
Nebilduši, sarunājās. # # #  

Redaktore: Aelita Zviedre
© Livara Jankovska dzeja un mākslinieciskais noformējums
Sastādīja Atis Upenieks
© Izdevējs Livars Jankovskis


2 komentāri:

martinealison teica...

Bonjour cher ami,

... L'amour des mots...

❁ ♡ Gros bisous ♡ ❁

Livars teica...

Paldies! katram savs ... Kam ota, kam pildspalva ... bet visi var izmantot zīmuli ...