TrīsreiztrīsPASAULES LATVIEŠU 

3x3 SAIETS RUCAVĀ
P   Ū   R   A   L   Ā   D   E
Atcerieties un paturiet to prātā:
Dievs nav mums devis bailības garu,
bet spēka, mīlestības un savaldības garu.
/Bībele, 2.Tim.1:7/

Nepadodieties un neļaujiet sevi iebiedēt,
meli un bailes ir spēcīgs un iedarbīgs ļaunuma
ierocis. Meli un bailes spēj iedragāt daudzus
cilvēkus.
Bet meliem un bailēm nav spēka pār ticīgu
un saprātīgu cilvēku.
Dievnams vairākas reizes bija dedzis un uzcelts no jauna. 
Mūsdienās redzamo uzbūvēja 1874. g. un 
pēc 1927. g. ugunsgrēka atjaunoja 1932. gadā. 
Baznīcā apskatāma altārglezna „Kristus ar svēto vakarēdienu” un 
divas I. Zeberiņa gleznas „Jēzus pie krusta” un 
„Jēzus svētī bērnus” (1957. g.). 
Ērģeļu prospekts ir pirmais Latvijā, kas veidots „latviskā” gaumē 
(kokgriezējs P. Plankuss, 1936. g.), 
bet pats instruments ir nominēts kā Liepājas meistara 
Jēkaba Jauģieša skaistākais un apjomīgākais darbs. 
Ērģeļu stabules ir gatavotas no koka, 
kas nav bieži sastopams gadījums. 
Nav komentāru: