PŪRALĀDE


PASAULES LATVIEŠU 
3x3 SAIETS RUCAVĀ
P   Ū   R   A   L   Ā   D   E

Piektdien, 18. jūlijā - ar skanīgu dziesmu 3x3 saieta vadītāja 
Inese Krūmiņa sagaidīja Latvijas Kultūras ministri
Daci Melbārdi (Nacionālā apvienība)

Dace Melbārde:
"Mēs par Latviešiem nepiedzimstam,
Latvietība jāaudzina" tikšanās reizē sacīja ministre.Kāda no Rucavas mājām


Es par bēdu nebēdāju ...
Vidū - Dzintra no Rucavas, godā celta un iecienīta sava
pagasta kultūras veicinātāja. 
Arī tuvienē un tālienē atzīta izvadītāja ...
Kādā no publikācijām atstāstīšu Dzintras sacītu
notikumu iz Rucavas dzīves, 
kas tiek pausts no paaudzes paaudzē ...Priecājos, ka arī es biju starp aicinātajiem un gaidītajiem, 
man tā bija 7. kopā sanākšanas reize.
Domāju, ka katram, kaut tikai reizi - vajadzētu pabūt
3x3 ... Tur ir ko darīt, dzirdēt un redzēt!
Tā ir lieliska iespēja apzināt un vairot savas Tautas Gara
Mantas, Tikumu un Dzīves ziņu!
Un, likt lietā savu saskarsmes prasmi ar 
Latviešiem no visas plašās
Pasaules./Turpinājumi sekos/

2 komentāri:

Unknown teica...

Priecīga tikšanās! Paldies, Livar!Sveicieni no Skotijas.

Livars teica...

Paldies, Jana! Jā, tā bija skaista un notikumiem bagāta nometne! Saņēmu uzaicinājumu arī uz nākamo un jau gaidu to!