PŪRALĀDE


PASAULES LATVIEŠU 
3x3 SAIETS RUCAVĀ
P   Ū   R   A   L   Ā   D   E




Ceļā uz Rucavu 









Man ir patiess un liels prieks, ka šajā, kontrastiem tik bagātajā vasarā
Tavā piedzīvojumu un pieredžu krātuvē pievienosies arī 3x3 piedzīvotais -
tādēļ jau mēs visi esam sapulcējušies te, Rucavā, lai šī nedēļa iegultos mūsu
garīgajā pūra lādē kā krāšņs, vērtīgs un košs gabals.
Taču neviens pūrs netiek pielocīts bez krietna darba, un tikai no mums pašiem atkarīgs,
vai "Trīs gadiņi vienu zeķi kā margot nomargoja" vai "Bij manā pūriņā trejdeviņi gabaliņi" -
to mēs pirms došanās mājup varēsim novērtēt saieta noslēguma izstādē un koncertā.
Un katram no mums, jau šurp atbraucot, ir neviļus līdz pašam savs iepriekšējo pieredžu pūrs -
gan tīri praktisks, gan arī netverams - kā dziesmu, danču un stāstu pūrs, kā mūsu
labestības, atvērtības, čakluma un citu tikumu pūrs, kā mūsu katra esība un dzīvošana,
sevis apzināšanās šeit - šajā laikā, un šajā vietā: divdesmit pirmajā gadsimtā, dievzemītē
Latvijā, mazajā, bet diženajā Rucavas novadā.
Lai mums izdodas gan katram sava pūra košākos gabalus izrādīt, gan citu ļaužu
veikumu apbrīnot, un, lai gudru un pieredzējušu lektoru un meistaru vadībā iemācāmies,
ko darīt ar tiem pūra gabaliem, kurus gan nesam līdz, bet paši neesam ar tiem mierā -
paradumi, no kuriem gribētos atbrīvoties, attiecību samezglojumi, kurus gribētos iemācīties
atrisināt, mūsu neziņa, šaubas un citas jūtas un sajūtas, kuras atlaist un to vietā vairot
mīlestību, lepnumu par to, kas mēs esam un kur piederam, savu varēšanu un mūsu
visu kopības sajūtu.
Mēs esam izredzēti. Ne tādēļ, ka esam ieradušies šeit uz saietu. Tādēļ, ka varam
piedzīvot savu kopību, varam lepoties ar savām saknēm, varam izdziedāt savu
dvēseli un saskaņoties ar līdzīgi vibrējošiem cilvēkiem, varam turpināt senču iesākto
un nodot to tālāk saviem bērniem; tādēļ, ka latvietība mums nozīmē TIK daudz, 
ka tās kopšanai apzināti atvēlam daļu no savas dzīves.
Lai mums izdodas visiem kopā mūsu pūru pielocīt vēl bagātāku un krāšņāku - te
Rucavā, ir, ko mācīties, par ko priecāties un ar ko lepoties!
/Inese Krūmiņa/ Saieta vadītāja./
/No 3x3 nometnes izdevuma PŪRALĀDE/ 



Svētdienas vakarā nometnieki pulcējās
Rucavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. 
Tajā viesus sagaidīja Liepājas Svētā Jāzepa Romas
katoļu draudzes prāvests Gatis  Bezdelīga un 
Suitu sievas no Alsungas 
/teksta fragments/ /Laura Biteniece/
/No 3x3 nometnes izdevuma PŪRALĀDE/ 












Manas istabiņas nosaukums - AUSTINE
vai Tu zini, kas tas ir?




Izdevuma PŪRALĀDE attēlos Līga Ruperte un
Inese Krūmiņa











Mans mazais smaržu un saldo sapņu
ziedu spilventiņš ...

Skaisto mirkļu skatījumi un
apraksti no 3x3 Rucavā - sekos!




Nav komentāru: