Livara Jankovska dzejas izstāde
C E Ļ Š  M A N I  A I Z V E D A  P I E  J Ū R A S ...
No 15.06.2014. skatāma 
Puzes Ev. Luteriskās draudzes 
Diakonijas centrā.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Jūrai

Es gribu
Tev ko labu pasacīt un
Cilvēkiem par
Tevi labu pasacīt.
Es gribu
Tev un
Cilvēkiem par visu
Labu –
Paldies pasacīt! /Livars/Nav komentāru: