M    U    Z    E    J    U       N    A    K    T    S

17.05.2014.


Talsu novada,
Laucienas pagasta Nurmes baznīcā
17. maijā no - 20:00 - 24:00
notiks pasākums:
Meklējam dzintaru dzejā un baznīcā.
Livara Jankovska grafiskās dzejas izstāde"C E Ļ Š  M A N I  A I Z V E D A  P I E  J Ū R A S ..." Ceļš mani aizveda pie
Jūras…

Virs
Jūras kā milzīgas un draudīgas
klintis stāvēja mākoņi.
Tad ugunīgi balta zibens
šautras sašķēla klintis un no to
plaisām izšāvās daudzas sīkas
lietus pērlītes.
Tās vizēdamas krita uz
Zemes – un varēja redzēt, kā
liedags piebira baltām dzintara
lāsītēm...  /Livars/


Nav komentāru: