Jeruzaleme. Kristus Kapa baznīca. 

Bet eņģelis uzrunāja sievas, sacīdams:
Nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat
Jēzu, krustā sisto.
Viņš nav šeit, jo viņš ir augšāmcēlies, kā
viņš sacījis.
Nāciet šurp un raugiet to vietu, kur
viņš gulēja. /Mt. 28:5-6/


Kristus sacīja: Pielūkojiet, ka jūs nepieviļ!
Daudzi nāks manā vārdā un sacīs:
Es tas esmu, un: laiks ir atnācis, bet
nesekojiet viņiem! /Lk. 21:8/


Ilgus gadus es pētu pagātnes vēsturi un nosaku
agrāko laiku notikumus atspoguļojošu rakstu avotu ticamību,
taču es neesmu cilvēces vēsturē atradis otru tādu faktu,
kas būtu pierādīts un apstiprināts pārliecinošāk nekā tas fakts, ka
Jēzus Kristus ir miris krusta nāvē un trešajā dienā
augšāmcēlies. Šo faktu apliecina izcilas Dievišķas zīmes.

/Tomass Arnolds, profesors, Ragbajas universitātē ieņēma 
"lordmeistara amatu",
sarakstījis grāmatu "Romas vēsture"./  Nav komentāru: