Jo krietnāks saimnieks un saimniece kādās mājās,
jo krietnāki gājēji tur būs atrodami.
/K. Ulmanis/

Vai tavs mūžs kam lieti der,
To vis neteic ilgie gadi:
Vien tas brītiņš dārgi sver,
Ko ar labiem darbiem vadi.

/J. Neikens/

Man garām aizlidoja bite.
Un tā smaržoja pēc darba!
Es to pasveicināju, un
viņa man pamāja ar spārniem,
un tā viņa lidoja,
visiem pamādama!
/Livars/

Dievs vēlēja man par
Biti būt.
Es vēlējos
Cilvēks būt. Tad
Dievs cēla mani par
Cilvēku un piekodināja
Čaklam kā bitei būt!
/Livars/

Nav komentāru: