Sestdien, 2. novembrī, 16:00
Latviešu Biedrības nama Zelta zālē - Edgara Račevska koncerts: Pašas skaistākās dziesmas ilgāk taupīt nav vērts! Kamerkoris "Rāte" izpildīs dziesmu ar manu tekstu - veltītu Dzimtajai Kuldīgai -
"Viss ir manā Kuldīgā"!

Nav komentāru: