Man nav zināms,
cik gadu simtus, pat tūkstošus
cilvēki /cilvēce/ ir sekojusi kādu “gaišreģu” izteikumiem.
Tai skaitā atļaujoties un arī pretnostatot dažādas pasaules reliģijas …
Ja jau tā, tad mani vairāk pārliecina un iedrošina,
Kristus nepārprotami sacītais:
Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs. 
Bet par to dienu vai stundu neviens nezina,
ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, kā vien Tēvs. 
/Bībele. Marka evaņģēlijs, 13: 31-32/
Man neļaujot pakļauties visdažādāko ekstrasensu,
pareģotāju paustajam, cilvēku iebiedēšanai un
nepārprotamai “pēdējo dienu uzdzīvei” 
Ticu, "kādiem" tas vis ir ļoti izdevīgi … /Livars/

2 komentāri:

Anonīms teica...

Ja es zinātu to dienu un stundu, jau gadiem iepriekš nelaistītu puķes, nemazgātu grīdu, neuzsmaidītu cilvēkiem, neļautos siltam lietutiņam... Lai paliek tā zināšana Dieva prātam, es vēl gribu laimīga būt. Elita.

Livars teica...

Paldies!
Lūk, attieksme ar kādu mums
jādzīvo un jāizbauda katrs dzīvības
brīnumainais mirklis!