Kā Tev /man/ iet?...Dienā, kad spīdēja 
Saule - ar Viņa Augstlabdzimtību
Lee de Gaaru ieradāmies ciemos pie
Draugiem un ziedošām
Puķēm ...
Nav komentāru: