XVII Gadsimta Rīgas dižgabals
Rekonstruēts 2002. gadā Nav komentāru: