Kādas mājas pagalms 
04.04.2015. un Baptistu 
draudzes saieta nams 
Bētele


Ceļot prot tas, 
kā sirds ir redzīga un kā acs prot apstāties un svētīt. 
Ceļot prot tas, kas savu sirdi prot atraisīt. 
Kad acis, ausis un sirds atveras, 
dvēsele izpeldas skaistumā. /Zenta Mauriņa/


Nav komentāru: