Šodien, 03.02.2015. /Rīgā - 1C/
Katram savs liktenis ...
Putnam savs, suķim arī,
kaķam vēl labi ...
Nav komentāru: