Iespējams, lādē ir
smiltis ...
Esiet uzmanīgi, ietves un ielas
joprojām ledus klātas ...

Nav komentāru: