/2009.18.06./


Cilvēks atņem govij teļu,
izdzer visu tam domāto pienu ...

Cilvēks ir labs.

Cilvēks aitu atstāj pliku,
pats saģērbjas silti jo silti,
beigās to pašu nabaga
vušku apēd ...

Cilvēks ir labs.

Cilvēkam no putna kaut kas
uzkrīt uz cepures, viņš cepuri
izmet, putnu nošauj, uzliek to
augstas kārts galā,
citiem par biedinājumu ...

Cilvēks ir labs. /Livars/
Nav komentāru: