Trīsreiztrīs

PASAULES LATVIEŠU
3X3 SAIETS RUCAVĀ
P Ū R A L Ā D E
Žogmaizītes /sklandu rauši/ citādāki rauši un pīrāgi,
saule, bites, basas kājas, ūdens šļaksti, velotūres, danči,
nīkšana, apdziedāšana un sadziedāšana, miesas un gara
dziedēšana ...
Viss maziem un lieliem, tuviem un tāliem .../turpinājumi sekos/Nav komentāru: