Brīvība ir tikai -
Sapnis ...
Mīlestība ir tikai -
Mirklis ... starp
Īstenību un sapni!
                       /Livars/


Nav komentāru: