Livars Jankovskis "STĀSTI VISIEM"Profesors …
  

Neaizmirstama un Dvēselē paliekoša bija tikšanās ar
literatūras un teoloģijas zinātnieku
Arvīdu Ziedoni.
Vēlāk viņš arī uzrakstīja priekšvārdu mani dzejoļu
grāmatai „Viss ir tik tuvu …”
1989. gada novembra sākumā, ieradāmies viņa
Bukskauntijas draudzē.
Mana dzejas programma bija paredzēta tikai pēc dienas.
Tā kā viena mums bija brīva, cienījamais profesors piedāvāja
mūs aizvest uz savu  Alma mater, kur ilgus
gadus viņš bija ievirzījis savus studentus literatūras
neaptveramajos plašumos.
Agrā priekšpusdienā profesors atbrauca pēc mums uz
viesnīcu. Puiši sēdēja aizmugurē, es blakus „šoferītim” …
Profesors stāstīja daudz visādus brīnumus un gudras lietas,
arī smieklīgus un kuriozus gadījumus no piedzīvotā …
Man par lielu pārsteigumu, mācītājs sāka runāt ļoti izkoptā un
bagātā krievu valodā … Un izrādījās, ka arī es biju lasījis,
Tolstoju, Puškinu, Dostojevski, Majakovski, Čehovu …
Puiši aizmugurē smējās un ik pa laikam, ko latviski piebilda…
Bet mēs tik krieviski triecām tālāk, tur bija anekdotes, častuškas,
viss, ar ko krievu valoda ir bagāta …
Laiks, tas aizsteidz tik nemanāmi …
Vēl mirklis … un mēs jau esam -
Mīlenbergas koledžas pagalmā.
Profesors vēl smiedamies mūs piekodināja, it sevišķi mani,
klausīties uzmanīgi, ko viņš saka …
Protams, protams, mēs gandrīz nopietni atteicām.
Jā, nebija ilgi jāgaida, kad profesors sasveicinājās ar kādu
savu kolēģi un iepazīstinot ar mums, teica:
Profesors Livars Jankovskis ar saviem studentiem no Latvijas …
Es tikai māju ar galvu un neko sakarīgu atbildēt nespēju …
Man bija jāvalda pārsteigums un arī smiekli …
Tā mēs izstaigājām plašo koledžu un visiem tiku stādīts priekšā,
kā kolēģis no Latvijas, profesors Livars Jankovskis ar saviem studentiem …
Kā gan es būtu varējis iebilst un sacīt, ka mācītājs tikai joko …
Man jau pašam arī patika, kaut vienu stundu - pabūt
Profesora godā …

/turpinājumi sekos/Nav komentāru: