Afiša /Aktualitātes

Par
Livara Jankovska,
lielākām un mazākām izstādēm
2014. gada vasarā /rudenī:
______________________

Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā -
apskatāmas pastāvīgās ekspozīcijas:

* Bībeles, dziesmu un lūgšanu grāmatas

* Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās
* Fotogrāfiju izstāde ''Svētā Zeme"
* Fotogrāfiju izstāde "Mans dievnams"
* Grafiskās dzejas izstāde ''Dzeja baznīcas tornī"

====================

07.09.204. - 19.10.2014.
Rīgas Vecās Ģertrūdes baznīcā: 
Grafiskās dzejas izstāde 
"Pants ar mazu foto" /50 darbi/

25.09.2014. - 15.10.2014.
Laucienas Kultūras namā
Grafiskās dzejas izstāde
"Starp savējiem" 

***

22.09.2014. - 30.10.2014.
Ugāles Kultūras namā
Grafiskās dzejas izstāde
"Viss ir tik tuvu ..."


***
20.07.2014. - 24.08.2014.
Puzes baznīcā: 
Grafiskās dzejas izstāde 
"Ceļš mani aizveda pie jūras ... "

***

25.08..2014. - 26.09.2014.
Popes baznīcā: 
Grafiskās dzejas izstāde 
''Ceļš mani aizveda pie jūras ... "

***

28.07.2014. - 24.08.2014.
Ventspils Nikolaja evaņģēliski luteriskajā baznīcā:  
Laminētā dzeja (I variants)

***

28.07.2014. - 28.10.2014.
Korintas draudzē - Rīgā, Baznīcas ielā 12 a: 
Grafiskās dzejas izstāde 
"Pacelties spārnos" /50 vizualizēti teksti/

***

07.09.2014, - 23.09.2014. 
Nurmes baznīcā: 
Grafiskās dzejas izstāde
"Starp savējiem"

***

07.09.2014, - 15.10.2014. 
Saldus Sv. Jāņa baznīcā:
Grafiskās dzejas izstāde
"Starp savējiem"

***

10.09.2014. - 20.10.2014. 
Rīgas Pašvaldības Departamentā:
Grafiskās dzejas izstāde
"Starp savējiem"

_______________

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, 
tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno 
Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, 
un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar 
saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.
 / Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis,
Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/


Livars Jankovskis (Bendrāts)

dzimis – Kuldīgā.
Dzīvo un strādā Rīgā.
Par piederīgu uzskata sevi
Kuldīgas svētās Katrīnas draudzei,
kurā arī kristīts un iesvētīts.
Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu
Kristīgās tematikas izstāžu autors.
Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju. Blogeris.
To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, 
“Tu gaidi vēju…”,
“Trešais vārds”, „Sargi to dzīvības mirkli …”,
“Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,
“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”, ”Pacelties spārnos”.
(Sagatavošanā - Stāsti visiem ”)
Apzinot visas mūsu zemes baznīcas, 
tika izveidota unikāla fotoizstāde 
“Latvijas dievnami” krāsu fotogrāfijās, kuru 1995. gada
Lieldienās Sv. Pētera baznīcā atklāja
Valsts prezidents Guntis Ulmanis, klātesot
Latvijas vadošo konfesiju arhibīskapiem un republikas inteliģencei.
Daudzu gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas
Vairāk nekā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās,
skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot
aptuveni 950 tūkstošus cilvēku.
Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas
cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.
Kopš 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā
iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. 
gada līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, 
dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas, kristību un iesvētību zīmes, 
kā arī Bībeles, dziesmu un lūgšanu grāmatas citu pasaules 
tautu valodās un fotoizstādes: „Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās”,
„Mans dievnams”, „Svētā Zeme”, „Lietuvas Krustu Kalns”,
„Livara Jankovska – Dzeja baznīcas tornī”.
Livars Jankovskis jau vairāk nekā trīsdesmit gadus tiekas ar
skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos,
internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs.
Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko –
no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes. Radošas tikšanās ar 
Livaru Jankovski:
3x3 AlsviķosEsiet sveicināti!
Tuvojas Dzejas dienas un dažādu aktivitāšu laiks.
Piedāvāju  /bezmaksas/ dzejas miniatūru izstādi
„Starp savējiem” vai arī „Pacelties spārnos”.
Eksponēšanas laiks 2 nedēļas vienā vietā
/baznīca, bibliotēka, dažādi kultūras pasākumi,
saietu vietas/
Ja esat ieinteresēti:
Sazinieties ar mani E- pastā, 
/livaram@gmail.comlivars@livars.lv/  vai pa tālruni:  
+371 29264860


Jērcēnos un
Lielvārdes baznīcā
Rudbāržos

Alūksnē, Bībeles svētkos
Novadnieku Saietā, KuldīgāPs.Diemžēl, trīs izstādes 
Kurzemē pazudušas ...
Varbūt, kāds zina to likteni? ...


Ventspils Brīvdabas muzejā


Dzejas dienas RVT


Nav komentāru: