A T G Ā D I N Ā J U M S
22.08. 2014.
Rīgā pie Stūra mājas plkst. 18 notiks
Eiropas staļinisma un nacisma upuru
atceres brīdis un svecīšu nolikšana.


Latvijas PSR Augstākās Padomes II sesija.
Tribīnē biedri P. Galenieks, P. Briedis, I. Paldiņa- Rūse


Sarkanais stūrītis
Rīgas lietišķās mākslas vidusskolāPlakāts virs ieejas vēlēšanu iecirknī krievu valodā vēsta:
LAI DZĪVO LIELĀ SOCIĀLISTISKO REPUBLIKU SAVIENĪBA -
MŪSU VALSTS  DRAUDZĪBAS UN SLAVAS STIPRINĀTĀJA,
NESATRICINĀMS VISAS PASAULES MIERA BALSTS

Nav komentāru: