Reiz ...Kad Džeks Londons vēl nebija pazīstams rakstnieks, 
viņš strādāja ceļu būvē. Pilsētiņas trešais mērs bieži
inspicēja darbus, un reiz šādas inspekcijas laikā
Džeks Londons viņu uzrunāja:
- Mēra kungs, kādēļ Jūs darbos iesaistāt tik daudz ļaužu no laukiem?
Mēs, vietējie, arī paši tiksim ar šo darbu galā!
- Lauku strādnieks, mērs atbildēja, paveic trīs reizes vairāk nekā pilsētnieks!
- Tiešām? Džeks Londons nobrīnījās. - Tādā gadījumā mēs ievēlēsim par
mēru laucinieku. Un triju vietā mums pietiks pilnīgi ar vienu!
Nav komentāru: