Latvijas sakrālās vērtības

Igates Sv. Jāņa Kristītāja un 
Marijas Magdalēnas baznīca -
pirmā ekumēniskā baznīca Latvijā.
Dievnams ir unikāls, jo tur notiek četru konfesiju -
luterāņu, katoļu, pareizticīgo un baptistu dievkalpojumi

Tēlnieka 
Aleksandra Makarenko veidotā
Dievmātes skulptūra


Mēs stāvam krustceļos, kā nekad cilvēce vēl nav stāvējusi savā vēsturē. Viens no diviem: vai nu cilvēce sevī izveidos tehniski pilnīgu nezvēru, vai arī taps par Dieva līdzību. Tāpat kā nenoliedzama īstenība ir, ka dēmonu sātaniskā vara ir pakļāvusi šo pasauli sev, tāda pati nenoliedzama patiesība ir arī tā, ka Kristus ir šo dēmonisko varu pārvarētāja spēks. Nekāda politiska gudrība un nekāda zinātniska atklāsme nespēj pagriezt gājuma virzienu, ja šai gudrībai un šai atklāsmei nebūs Evaņģēlija un Dieva Gara svētības.
/Makss Borns (1882 – 1970),
vācu atomfiziķis, Nobela prēmijas laurāts./Ar foto ziņu no Igates -
Edgars Spāre.Jeruzaleme. Ģetzemanes dārzā. /2000.g./


Esiet modri un lūdziet 
Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā,
gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja.
/Bībele, Mt. 26:41/


Jēzus sacīja tam: 
Patiesi, es tev saku - šinī naktī, pirms gailis dziedās,
tu mani trīs reizes aizliegsi.
/Bībele, Mt. 26:34/Ps. 
Bioloģijas stundā, Jānītis nepacietīgi ceļ roku: 
- Skolotāj, tētis teica, ka mēs esam cēlušies no pērtiķiem. 
- Paklusē, Jānīt, tavas dzimtas vēsture mani neinteresē.


2 komentāri:

Unknown teica...

Domāsim un lūgsimies viens par otru.Mūsu dzīves gājums ir gan ar kļūdām, kas ir neizbēgamas, tomēr atstās labā pēdas.
Tāpat kā kristus, arī mēs augšāmcelsimies,lai saņemtu Kristus Mīlestību.

Livars teica...

Paldies! Mūsu Ceļš ...