SAPRĀTA BALSS
SVĒTKOS. IKDIENĀ. DARBĀ.
VIENATNĒ. KOPĀ ESOT.


Dievs licis visām tautām celties no vienām asinīm un
dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un
robežas, kur tiem dzīvot.
/Bībele, Apustuļu darbi 17:26/IKVIENA TAUTA IR TIK
CILDENA, CIK TĀ ATMINAS UN
GODĀ PRIEKŠTEČUS,
CIK TĀ GODĀ TĒVU TIKUMUS


Nav komentāru: