Rīgas Valsts tehnikumam - 95
Pirms daudziem gadiem RIP /Rīgas Industriālais politehnikums/ /RVT/
Kokapstrādes nodaļu absolvēja Jānis Grantiņš /pirmais no kreisās/
Attēls tapis Kuldīgā, kur ar saviem bērniem un paša
darināto "Kuģi/Pirti" Jānis visus ielīksmoja pilsētas svētkos.
Jūs taču arī šo "kuģi" esat redzējuši, varbūt - tajā baudījuši pirts gara
prieku ...
Jānis - cilvēks ar zelta rokām, viņa koka darinājumi skatāmi 
daudzviet Latvijā un citās valstīs.
Ina Migla - /pirmā no kreisās/ RIP/RVT Kokapstrādes 
nodaļas pašaizliedzīgā un ilggadējā  pasniedzēja. 
Un Ķīmijas nodaļas pasniedzēja Anna Tarvide /2007.31.08./
Par Inu Miglu lasiet: šeit
Nav komentāru: