Dzīvība - tas ir nieks ...
Ka tik - uguns prieks ...
Nav komentāru: