Livars Jankovskis "STĀSTI VISIEM"
Bailes …


Bija tumša un rudenīga bez mēness nakts.
Dažas pieturas pirms galapunkta,
es kļuvu par satiksmes autobusa vienīgo pasažieri.
Tas bija laiks, kad vadītāji īpaši grafiku neievēroja,
kur nu vēl – pēdējā reisā …
Varēja itin labi izjust,
ka arī šoferis steidzās pēc iespējas ātrāk nokļūt mājās …
Galapunktā viņš atvēra sava spēkrata priekšējās durvis, tā
savādi pasmaidīja un arī man novēlēja laimīgu mājupceļu …
Vēl aizbraucošā autobusa atstātajā gaismā jutu,
ka kāds mani sagaida …
Viņš cieši piestāja man līdzās …
Tās bija bailes un liels, man nepazīstams – suns …
Es nezināju ko darīt, milzīgais dogs cieši piespiedās klāt un, šķiet,
neļāva no vietas izkustēties.
Es, kaut ko nesakarīgu nomurmināju un mēģināju virzīties uz priekšu …
Tagad suns atļāva, bet visu laiku gāja man blakus,
ka varēju sajust tā karsto elpu uz manas rokas …
Ne mirkli neiedomājos, ka varētu uzdrošināties viņu noglaudīt …
Es tikai mēģināju paust savu labvēlību un „patieso prieku”,
ka tieku pavadīts …
Mani centieni izveidot jel kādas attiecības bija bez panākumiem …
Suns ne soli no manis neatstāja …
Mājas vairs nebija saskatāmas, un
uz vientuļā lauku celiņa bijām tikai mēs divi vien …
Man vairs nebija izredžu cerēt uz kāda palīdzību …
Iedomājos, ka tieši tāds varētu būt līdzgājēja plāns …
Izvest mani ārpus cilvēku apdzīvotās vietas un tad …
Vēlreiz sevi iedrošināju un mēģināju viņu uzrunāt …
Atbildes – nekādas …
Mēs jau bijām kādu kilometru nogājuši …
Nekas nenotika …
Tālumā varēju apjaust savu māju koku puduri …
Vēl tikai daži soļi un es būšu glābts …
Kad pie pašām ārdurvīm, neuzkrītoši un klusām biju izņēmis atslēgas –
milzīgais suns ieņurdējās un nostājās starp mani un durvīm …
Es baidījos tās atslēgt …
Tad viņš sakampa manu roku …
nolaizīja to … un aizsteidzās …
Lai arī cik dīvaini tas neliktos,
vienmēr, kad atceros šo notikumu,
mani pārņem vieglas un patīkamas skumjas …
/turpinājumi sekos/Nav komentāru: