Livars Jankovskis "Viss ir tik tuvu"                        ­

/Grāmatas tirāža jau beigusies. Emuāra versija./

Jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam,
un neviens nemirst sev pašam.
/Bībele, Rom. 14-7/

Šajā Livara Jankovska dzejoļu krājumā tiešām  „viss ir tik tuvu”: 
tuvu viņa paša dievnams Kuldīgā, bet tuvu ir arī pārējie 
Latvijas dievnami, gan pilsētās, gan uz laukiem. 
Tur baznīcas paceļ savus torņus pāri pļavām un laukiem, mežiem un uzkalniņiem. 
Visiem cilvēkiem redzams ir dievnams kalna galā, 
kā autors pats saka: „Nu kā tad to var neredzēt!” 
Dzīvības glābēja visos laikos ir bijusi īpatnējā baznīca ar bāku tornī: 
„Daugavgrīvas Baltās Baznīcas tornī deg bākuguns.
// Un naktī var redzēt - // Tā pāršķeļ tumsu.”
Veselu gadu apceļojot dzimteni, 
lai fotogrāfijās iemūžinātu nevien mūsu visu konfesiju staltos dievnamus, 
bet arī tos, kas kara laikā bojāti vai pat nolīdzināti līdz pašam pamatam, 
Livars Jankovskis atzīst, ka tas izvērtās par svētceļojumu.
Esot ceļā pa dzimteni no baznīcas uz baznīcu Livaram Jankovskim bija 
diezgan laika pārdomām par gūtajiem iespaidiem un garīgajiem pārdzīvojumiem. 
Radās atziņas – Epifānijas – dažos vārdos vai teikumos viņš vienkāršā, 
bet saistošā valodā izteic dziļi būtisko: par dievnamu, 
kurā var atnākt un sastapties ar Dievu; par māti kā labestības un dievbijības simbolu; 
par savām ilgām neizlikties, bet būt baltam, skaidram; 
par atziņu, ka cilvēks top apskaidrots, kad visu saprotošā, 
visu  piedodošā Dieva mīlestība aizskar cilvēka dvēseles stīgas. 
Tad dvēsele dzied slavas dziesmu savam Radītājam, 
tad gribas piedot citiem un mīlēt pat tos, kurus neviens cits nemīl. 
Dieva mīlestības devums pārveido cilvēku: 
„Reiz izjutis Dieva // Mīlestību, // Vai drīkstu es sacīt, // Tas bija tāpat vien.” 
Dieva mīlestība tuvina mūs īpaši citiem ticīgajiem. 
Noslīgstot ceļos pie koka krusta  Latgales ceļmalā, 
dzejnieka dvēsele jūt ap sevi tuvu visus tos, 
kas jau iepriekšējos gadsimtos tur sirsnībā ir lūguši Dievu, jo „tie ir mani senči”.
Viss ir tik tuvu! Tuvu ir ziedi ceļmalā, tuvu saule, tuvu debesis, tuvu Dievs! 
Tuvu ir jautājumi par laiku un laika izmantošanu, par dzīvību un nāvi, 
par ceļojumu uz Otro krastu, par sirdsapziņu, par dzīves jēgu, 
par mīlestību – kas ir visu cēlo jūtu esence!
Ar smalkjūtību dzejnieks, it kā ar bērna nevainīgām acīm vērodams dzīves realitāti, 
izsaka dažos vārdos dziļu patiesību dzejolī par pulksteni, 
kura laika rādītāji bez apstājas turpina griezties uz priekšu: 
„Es gribēju tos apturēt. // Es tik ļoti to vēlējos. // Apturēt laiku. // 
Un tad aiz muguras kāds mazs zēns vaicāja savai māmiņai: // Uz kurieni mēs ejam?”
Dziļa nožēla izskan viņa dzejolī par sabrukušu dievnamu ceļa malā: 
„Katru gadu nokrīt pa Akmenim, un // Katru gadu // Kāds aiziet // Tevi nesastapis.” 
Cik gan daudziem paiet garām izdevība savā dzīves ceļa sastapt Dievu, 
ja nav dievnama, kas atgādina par Dievu un Viņa lielo žēlastību un mīlestību?  
Un kas mums pateiks, pa kuru ceļu iet? Dzejnieks stāsta: 
„Pie baznīcas satiku kādu vīru // Un tam vaicāju, // Pa kuru ceļu man doties tālāk? // 
Viņš uzlūkoja mani un teica: // Īstais ceļš ir tikai viens, // Un tas sākas šeit.”   
Ar lielu prieku apskatījām autora portatīvo fotogrāfiju izstādi Latvijas luterāņu dievnami mūsu Bukskauntijas un apkārtnes latviešu ev. lut. Draudzes dievnamā ASV.
Tad sekoja Livara Jankovska dzejoļu lasījums. 
Viņš uzbūra mūsu acu priekšā Dzimtenes dievnamu ainavas dažādos gada laikos. 
Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, 
tagadnei un nākotnei, jo šai dzejā Dieva mīlestība savieno 
Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, 
un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar 
saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

/Māc. Dr. Arvīds Ziedonis,
Mīlenbergas koledžas
emeritus profesors. 
1999. gada februārī,
Pensilvānijas Pokono kalnos./

                                                                                                                                                          
# # #


Pusdivi.
Bez piecpadsmit minūtēm divi.
Tagad jau divi. Es priekā ik mirkli
saucu, cik rāda pulkstenis, līdz
visiem pagalam esmu apnicis un
neviens neko par laiku negrib zināt.
Un uz kādu laiku es aizmirsu pazīt pulksteni.
Tad man to atkal iemācīja, un nu jau tas
skaitīja dienas. Aiz, aiz, aiz, aizparīt
būs mana dzimšanas diena.
Tā pienāca.
Un pagāja.
Es aizmirsu atkal par to domāt,
tad pienāca laiks, kad sāku apzināti melot.
Teicu, ka man jau sešpadsmit, tos trīs mēnešus sameloju.
Sāku vērīgāk skatīties pulkstenī.
Gribējās notvert to mirkli – kā rādītājs virzās uz priekšu.
Es skatījos ilgi, un nu jau redzēju, kā lielais rādītājs mazajam.
Pagāja tam garām. Tie virzījās arvien straujāk un straujāk.
Un nu jau tie abi joņoja pa ciparnīcu.
Es satrūkos un sāku apzināties, kas notiek.
Es gribēju tos apturēt. Es tik ļoti to vēlējos.
Apturēt laiku.
Un tad aiz muguras kāds mazs zēns vaicāja savai māmiņai:
Uz kurieni mēs ejam?
                                              
#

Kādā vakarā
Es vaicāju
Mātei,
Kas tā ir par
Mūziku, ko es dzirdu.

Māte teica –
Tas ir kapu zvans, kas skan.

Skaņas nāca no liela attāluma.
Mēs klausījāmies ilgi, ilgi.

Es vaicāju mātei, kāpēc tik
Ilgi
Zvana.

Māte teica –
Tas bija
Labs
Cilvēks.

#

Tik mirklis puķu smaržā,
Un liepziedu vējš manu
Dvēseli skar.

Stāv pasaule balta,
Piena lāses skauta.

#

Es nepamanīju to
Dienu, to stundu,
To brīdi.
Tas laikam bija jau
Pirms manis.

Es tikai jūtu –
Tu esi pie
Manis.

#
                                              
Viss ir tik tuvu:
Tu,
Un mana
Māte
Iesvētībās iet.

Viss ir tik tuvu,
Ka dzīve tā –
Kā Mirte zied.

Mans vecaistēvs
Un Omīte.
Un Dievs tur augstu
Debesīs

Viss ir tik tuvu, cik
Tuvu vien var būt.

#

Kā Jāņtārpiņi
Tavās rokās
Māju logos uguns spīd.

Kā uguns vēja liesmās
Tu nojaut – pasaule
Deg tavās rokās.

#

Tā gribējās noslēpties,
Tā gribējās labākam izlikties,
Bet nu – kāds stāv uz
Sliekšņa un saka:
Es tevi mīlu.

#

Pie baznīcas zied ceriņi,
To smarža izplatās pa visu
Kapsētu.
Vīri beidz rakt bedri.
Vai pirmo reizi es redzu tik
Dzeltenas smiltis?

#

Tu esi viens, un
klusums stāv tev līdzās.
Tik vējš ar tevi
sarunājas.
Un tu dzirdi –
Te nav tavas
mājas.

#

Tu atnāci pie
Manis naktī.
Lai varu
Dienu
Sagaidīt.

Tu atnāci pie
Manis sāpēs,
Lai varu
Mīlestību
Iepazīt.Es varu no tēva noslēpties,
Es varu mātei samelot.
Es varu pat draugu nodot, bet
Tu gribi man visu piedot.
Es arī tā gribu.

#

Tik klusi,
kā domas par pirmo
pavasara ziedu,
kāds atvēra
Durvis uz manu
Sirdsapziņu.
Te nu es stāvu,
un nu tu vari mani
redzēt.

#

Sabrucis dievnams stāv
Ceļa malā.
Un cilvēks ar cepuri galvā
Stāv
Ceļa galā.

Katru gadu nokrīt pa
Akmenim, un
Katru gadu
Kāds aiziet
Tevi nesastapis.

#

Kāds uz baznīcas sienas
uzrakstījis:
Es tevi mīlu.
Vējš dzenā netīrus papīrus.
Altāra vietā mākslīgo mēslu
kaudze.
Kāds sauc bērnus pie vakariņu
galda.

Baznīca?
Nu tepat jau viņa arī bija.
Un te, stāvot pie baznīcas, varēja redzēt,
Kā svētdienās uz ceļa pavīd balti lakatiņi.
Un uzzibsnī cepures nags.
Tā viņi te nāca.
Tai baznīcā.
Zvans jau arī skanēja.
Cilvēki bija citādāki,
Varbūt labāki.
Tagad jau te nekā vairs nav.
Tikai vējš dzenā smiltis.

#

Mans tēva tēvs šai
Zemē vagu dzina,
Varbūt zābakos vai
Basām kājām.

Te mana māte
Dzima un
Mani pārnesa uz
Mājām.

Te baltā tornī
Pulkstens zvana,
Un
Tu zini – tā ir
Sirdsapziņa
Mana.

#

Tik baltos ziedos
Ābele kā līgava pie
Altāra.
Tīk baltos ziedos
Ābele kā
Mūžs līdz
Tēva
Mājām.

Mana
Vecāmāte
Gāja
Baznīcā.

Viņas
Vecāmāte
Gāja
Baznīcā.

Un
Viņas
Mātes
Māte
Gāja
Baznīcā.

Un
Mani
Arī
Dievs aicina
Iet
Baznīcā.

#

Pie baznīcas satiku kādu vīru
Un tam vaicāju,
Pa kuru ceļu man doties tālāk?

Viņš uzlūkoja mani un teica:
Īstais ceļš ir tikai viens,
Un tas sākas šeit.

#

Es atveru durvis,
Uz altāra deg sveces.
Neviena nav.
Augstu debesīs dzied cīrulis,
Vējš virina durvis.
Vai tieši tagad man nomesties
ceļos?

#

Tāda maza liesmiņa ceļas
augšup.
Tā lūgšana mūsu.
Un it nemaz nav vēja.
Pār mani birst ievu ziedi.

#

Cauri asarām no
prieka.
Cauri asarām no
bēdām.
Cauri vasarām un ziemām,
cauri naktīm un dienām.
Es lūdzu
Tevi, māci man
Mīlestību.

#

Reiz vērojis saullēktu,
Vai drīkstu es sacīt –
Tā noriet tāpat vien.

Reiz vērojis ziedu,
Vai drīkstu es sacīt –
Tas novīst tāpat vien.

Reiz izjutis Dieva
Mīlestību,
Vai drīkstu es sacīt –
Tas bija tāpat vien.

#

Tev pieder viss
Un tev netrūkst ne nieka,
Tikai tu esi nabags,
Ja tu nepiederi
Viņam.

#

Viņš bija tik
aizņemts ar šo
dzīvi,
ka neatlika laika
domāt par
Mūžību.

Un tad kādu
dienu
cilvēks
saprata, ka
dzīve ir
pagājusi.

#

Lūdzu dzīvo tā,
ka arī man uz šīs
pasaules gribētos
dzīvot.

#

Latgalē ceļa malā stāv
Krusts.
Tas apvīts ar melleņu mētrām,
Un tajās ievīts pa salmeņu ziedam.
Es nometos ceļos un saku –
Kungs, palīdzi man.

#

Šorīt atkal saplauka ievas
un pienenes,
un atkal ir atlaidušies stārķi.
Tu atkal esi iežēlojies
par mani.

#

Arī manas
Jūras krastā
Zvejnieki atstāj
Pēdas.

Arī
Es gribu tikt tai
Laivā, kas pārceļ
Otrā
Krastā.

#

Tev pieder
Zvaigznes
Debesīs un
Sirdsapziņa
Manī.

Tāds eju
Pasaulē – pilns
Cerību, ka
iemantošu
Mūžību.

#

Daugavgrīvas Baltās
Baznīcas tornī deg bākuguns.
Un naktī var redzēt –
Tā pāršķeļ tumsu.

#

Māte
Jūras krastā
Stāv
Baznīca un
Gaida savus
Bērnus
Pārnākam.

Baznīca
Jūras krastā
Stāv
Māte un klusi
Dievu
Lūdz.

#

Dievs dod mums
pašu vērtīgāko – savu
Mīlestību.
Un cilvēkam
nav baiļu sacīt –
Man tās nevajag.

#

Es ielūkojos tev acīs,
Tik lielas asaru pērles.
Ja es būtu Dievs,
Es teiktu to pašu –
Es tevi mīlu.

#

Tur augsti
Baltās, tik augstās
Debesīs steidz
Zvaigznīte un izskan
Zvanu mirdzumā.

Nāk ļaudis
Baltā baznīcā
Un pārtop
Svētā
Lūgšanā.

Dievs, esi klāt
Tu mūsu gājumā
Tik klusā
Ziemas vakarā.

#

Pirms simt un diviem,
Trīssimt un vēl
Simt gadiem
Jauni puiši un
Meitenes,
Vīri un sievas
Stāvēja uz ceļiem
Un
Lūdza
Dievu.

Tev acīs ir asaras,
Un es nevaru nostāvēt
Kājās.

Te
Tavi
Senči
Lūdza
Dievu. 

#

Un klusi, klusi,
Klusi
Baznīcā ir saule
Uzaususi.

Tik klusi, klusi,
Klusi
Pie manis ir
Mīlestība atnākusi.

#                                        

Zem saules mums katram ir kāda īpaša vieta,
kuru saucam par savu
Dzimteni.
Un mums katram ir iespēja izvēlēties par savu kādu
Dievnamu,
kurā tu esi kristīts, iesvētīts, kurā var atnākt un sastapties ar
Dievu.
Kuldīgā, manā dzimtajā pilsētā,
stāv mana, tava, mūsu baznīca.
Tik balta, tik vienreizēja, tik mīļa!
Un tu jūti – tavs skatiens, sirds un domas trauc
augšup!

Manā baznīcā
pēc dievkalpojuma
cienā ar tēju.

Mana baznīca smaržo
Pēc sklandu raušiem,
Un tēja kūp
Stāvus debesīs.

Mācītājs teic –
Aizved to mājās.
Es tā gribu pateikt,
Un saku:

Te
Ir manas mājas.
Te,
Starp savējiem,
Ar mazu žogmaizīti
Nosalušās rokās.

#

Tev pieder medus lāse,
Piena un ūdens lāse.
Tev pieder
Debesis
Un puķu lauks.
Un tur pa vidu –
Viens
Ceļš
Kas ļaužu pilns.

#

Ja tevi nemīl neviens,
Tev atliek tik viens,
Mīlēt to,
Kuru nemīl neviens.

#

Kur pazudis
tavs prieks,
es zinu, kur to meklēt.

Tu arī to zini,
bet negribi tam
ticēt.

#
                                                                                                                
Piedodi
man vārdu
nepasacīto.

Piedodi
man dziesmu
nedziedāto.

Piedodi
man glāstu
kautrīgo.

Piedodi,
ka nepratu es
mīlēt.

#

Suņu rejas
suņu rejas
suņu rejas

pārmāca
putnu balsis
bet tie
nemitējās
dziedāt

#

Nāciet šurp pie manis visi,
kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi,
es jūs gribu atvieglināt.
Saka Jēzus Kristus,
Bībele, Mt. 11:29

Reiz kāds zēns vaicāja mātei,
Kur tad lai iet, kad nav kur iet?
Es vaicāju tev, kur tad lai iet,
Kad nav vairs mātes, pie kā iet?

#                                          

Bērnu dievkalpojums

Ja es būtu ērģeļu vējš
Vai vijoles stīga,
Es arī kā altāra
Svecīte degtu.

Baznīca tik zaļa
Ik svētdienas rītu,
Kad mazās dvēselītes
Dievu teic.

Es tikai atveru durvis,
Lai pavasaris pārstaigā
Visu zemi.

#

Diena ir tik
Liela un
Balta, ka no
Tumsas es
Nebaidos vairs,

Jo ikvienam uz
Mūžu
Mūžiem
Mums dota
Lielā
Augšāmcelšanās
Diena.

#

Cik skatiens
sniedzas ticībā,
deg zvaigznes
tālā klusumā.

Tā roku rokā
ejam mēs
kā pērles
Tavās
Debesīs.

#

Man ir tā,
ka gribas ļoti
dzīvot.
Kā karogam pār savu
tautu plīvot.

#

Es nezinu, kā tas nākas,
bet jūtu,
dzīve tikai tagad sākas.

#

No ausmas līdz ausmai
es esmu šai saules korālī.
No pasaules līdz saulei es
esmu
Tavā Gaismā.

#

Es gribu ar
Tevi parunāt
Rīta agrumā.
Es gribu būt kopā ar
Tevi
Dienas mirdzumā.

Es gribu
Tev pateikties
Vakara klusumā.

Ar
Tevi pavadīt
Mūžu un aiziet
Mūžībā.

#

Tu man dāvāji pašu
Augstāko –
Savu
Mīlestību.

#

Es stāvu augstā baznīcas tornī,
Un cilvēki tur, lejā, ir tik mazi.

Kā Dievs var ieraudzīt mani,
Ka es tur eju ar puķi rokās.

#

Re, kur baznīca!
Re, kur dievnams!
Redzi, tur kalna galā!
Nu kā tad to var neredzēt! /Livars/

#

Balts zvanītājs stāv tornī
Un noraugās uz pasauli.

Balts zvanītājs stāv tornī
Un zvana, zvana, zvana.
Balts stārķis savā ligzdā
Savus mīļos bērnus gana.

#

Kā putni baltās debesīs
Deg sveces manā dvēselē.
Tā dziesmas senās stabulēs –
Vai kāds to visu iemīlēs!

#

Es gribu tev piesacīt cerību!
Viena asaru lāse no
Jūras.
Tu esi izredzēts!

#

Redz,
baznīcā arī ģerānija aug,
Jā,
tās jau te katrā mājā zied.

#

Zvani tornī sarunājas,
Tās ir viņu mājas.

#

Te jau no baznīcas baznīcu var
redzēt.
Un visi cilvēki kā uz delnas.
Mācītājs gan brauc no tālienes.

#

Pie baznīcas krusts pie krusta.
Krusts aiz krusta.
Kā karavīri ierindās.

Uz viena kāds nolicis
Ievas ziedu.

#

Tā lode no ekrāna nāk
atpakaļ un
trāpa mūsu bērniem.

#

Mani uzmodināja
Krusa.

Vai tās nebija
Noskumušo
Asaras!

#

Man liekas
Mūzika skan
Debesīs.

Un spārnu vēdām
Aizskar
Mūs.

Te manas
Mājas,
Dzērvju
Dziesmās ieaustas.

Te
Ābols laikā
Krīt.

Un ģerānijas logos
Zied.

#

Te mana
Dzīve,
Baltos ziedos rit.

Te mani
Māte rītos modina.

Te pāri visam
Augstas
Debesis.

Te mani
Kāds ir gribējis.

#

Kā zvaigznes
Debesīs
Te pāri visam
Rudzi zied.

Te mana
Māte tā kā balta
Saule riet.

Te
Dievs mums visiem
Mīlestību māca.

#

Saule te tik
Balta tiek!
Un
Man te ar`
Kāds dzīvot
Liek!

#

Mēs dzīvojam uz
Vijoles
Stīgas, un tavu
Roku
Pieskāriens ir
Debesis
Mūsu!

#

Kā rīta
Gaisma, kā
Saule
Debesīs,
Kā cīruļa
Dziesma virs
Lauka, kā
Tavs
Smaids un
Acu
Glāsts,

Kā maizes
Smarža un
Piena
Garša,
Kā asaru
Lāse-
Tik tuvu
Šodien atkal ir
Dievs.

#

No tevis uz
Mani balts
Taurenītis
Tiltu liek.

Nu
Sudraba
Mirdzumā viss
Tiek.
Vai
Dievs
Uz pleca man
Taurenīti liek?

#

Pie mana
Loga
Kastanis stāv
Baltiem
Ziediem rokās,
Un putnu
Dziesmas mani
Modina.

Ir tēvs un
Māte, tu un
Es, un
Dievs
Ir manā istabā.

#

Dievu var dzirdēt
tik klusumā lielā.

Vai tagad es esmu
klusumā?
Redaktore Astrīda Iltnere
ISBN 9984-9393-0-8


2 komentāri:

Unknown teica...

Kas var būt vēl labāks par to, ka viss ir tepat - tik tuvu!

Livars teica...

Paldies! Arī Saule, Mēness un Visums ...
Labi - ja, Cilvēks!