Livars Jankovskis "Tu gaidi vēju ..."
/Grāmatas tirāža jau beigusies. Emuāra versija./


# # #Es esmu te, lai pierakstītu
koku šalkas un putnus
debesīs, un avotu,
un strautu.

Un kā bites šūnās ierakstītu
tevi.

#

Mežam ir
Mūžības smarža.

Un jūrai ir
Mūžības smarža.

Un mūžam ir
Mūžības smarža.

#

Tik ilgi,
Tik ilgi,
Tik ilgi,
Tik ilgi es skatos
Tev acīs.

Tik īsā mirklī
Es redzēju
Mūžību.

Tagad
klusumu var
nopirkt veikalā –
ierakstītu
kompaktdiskā.

#

Tu esi te,
Un tas ir rīts.
Kā zvans –
Ikkatram
Sadzirdams.

#

Tu esi
vējš,
un liepas
tevī smaržo.

Un vārdus tā
bites
ziedputekšņus nes.

#

Kur būs tavas
mājas?

Nu tieši tev
virs galvas.

#

Man jāiet pie
griezes pēc
grieztuves,
lai cilvēkus pie
Dzimtenes
atgrieztu.

#

Vēl jau visi
vārdi nav
pierakstīti.

Vēl jau visas
zvaigznes nav
saskaitītas.

Vēl jau visas
dzintara lāses nav
uzlasītas.
/Grāmatu muzejā "Ķipji" pirmā no kreisās - 
Aija Štosa./


Tur, augstu
Debesīs,
Zvaigznes zvana,
un zeme atkal
baltos ziedos zied.
Tai lielā klusumā
es saucu
Tevi…

Gods
Dievam
Augstībā!

#

Es piegāju pie kāda bērza
un apskāvu to.
Pār viņa augumu pāršalca
vieglas trīsas.
Tā mēs,
piekļāvušies viens pie otra,
stāvējām kā divi mīļi
cilvēki, pirmo reizi
sastapušies.

Es piegāju pie bērza un to
apskāvu.
Es pieglaudu seju tā
raupjajai mizai un
atskatījos. Neviena nebija;
tad es sirdī dzirdēju
tā balsi – ja tu mani mīli,
kāpēc skaties atpakaļ.

Es viņu apskāvu ciešāk,
tā mēs tur stāvējām
apskāvušies – kā divi mīļi,
pirmo reizi sastapušies
cilvēki.

#

Es atkal
esmu uz skatuves.
Un cauri šņorbēniņiem
var redzēt
Piena Ceļu.

Tur mani mīļie
pie galda
pienu dzer.


Bērza stumbrā
var redzēt –
cik grūti būt baltam.

#

Es to zīli iedēstīju.
Es gribu tev uzdāvināt
ozolu,
un no tā zariem simtiem
gadu
es tev
Jāņos kroni vīšu.

#

Viens zvirbulis tup
durvju priekšā un
skatās man tieši
acīs.

Zvirbuli,
zvirbuli – ko
tu darīsi,
ja es tev iedošu
veselu kukuli maizes!

Bet – ja divus,
vai trīs;

vai tu būsi laimīgs?

#

Es sapnī redzēju
Debesis.

Kad pamodos redzēju –
tā ir
īstenība.

#

Es gribu pierakstīt
to dzīves daļu,
kuru esmu pavadījis
kopā ar
Dievu.

#

Vai tu tiešām nedzirdēji,
ko tas putns teica?

Viņš tevi tavas
piedzimšanas dienā
sveica!

#

Tēvs un
Māte man ielika
vārdu.

Dievs man dāvāja
Vārdu.

#

Kad mana omīte
dziedāja,
kad mana māte
dziedāja,
kad manas mātes brālis
dziedāja –
viņi visi
Dziedāja.
Kad viņi dziedāja,
es vienmēr raudāju.
Es kautrējos savu asaru.
Es kautrējos saņemt
Mīlestību.

#

Cilvēki iet un rāpus lien,
kaut ko atsien un
mezglos sien.
Citi dien un kādi
uzdien, ir lietas
kas nepiedien.
Bet vajag tik vienu
vien – ka tu
Mīlestībai
tici
arvien.

#

Tās zvaigznes pie
Debesīm man
atkal
neļauj
iemigt.
Manā pļavā zied
divi miljoni
četri simti tūkstoši
pieci simti
divdesmit sešas
puķes.

Kuru no tām lai
noplūcu,
ko ielikt
vāzē
savam
priekam?

#

Dievs pacēla mani
uz rokām,
ka varu es
Debesis
saskatīt!

#

Tik klusi,
klusi kā
ziedputekšņi
skan,
tik tuvu,
tuvu
Tu esi
man.

#

Tā gribas palikt vienam –
Un ar
Tevi parunāt.

Tā vēlos klusuma –
Un ar
Tevi parunāt.

Tā gribas skumjas
Aizslaucīt –
Un ar
Tevi parunāt.

Tā gribas visu izmainīt –
Un ar
Tevi parunāt.

#

Zīle tik zila.
Zīle tik zaļa
kā urdziņa sīka,
kā strauts,
kā upe, kā jūra.

Aug vīri kā ozolu birzis
dzimtajā krastā.

#

Es noskūpstīju kādu puķi,
un gliemezītis uz puķes
kātiņa man vaicāja,
kas ir mīlestība.

#

Es to redzēju,
kā manā istabā
ielaidās prieks.

Tad mazais
putniņš atkal
izlidoja
laukā.

#

Tu esi atbildīgs par šo
zemi.
Tu esi atbildīgs par šo
lauku.
Tu esi atbildīgs par šo
bērzu lauka vidū.
Tu esi atbildīgs par šīm
mazajām putna oliņām
ligzdā.
Tu esi atbildīgs par
dzīvību.

#

Kas tu tāds esi,
cilvēk,
ka tu vari
Visvareno
Dievu,
kas radījis
Debesis un
Zemi,
putnus debesīs
un tevi,
Viņu saukt par –
dieviņu?

#

Cīrulītis,
Liepa
Debesīs,
Mans ciems un
Aka,
Tēvs un māte
Debesīs.
Mēs visi
Esam
debesīs.

#

Bez visa tā,
kas tev nepatīk,
vēl ir:
viena
bizbizmārīte,
viens
dzenis un
viena
puķe laukā,

Vēl tu
vari
vismaz vienu no viņiem
iemīlēt.

#

Ko ozols raksta uz
savām lapām?
Un liepa?
Un Imants?
Un Māra?

Un tu?

#

Tām
kāpnēm, pa kurām uz
Debesīm tiek, ir
Krusta forma.

Pa citām
kāpnēm
citur tiek.

#

Zeme ir zaļa,
Debesis zilas,
Tur pa vidu –
Cauri ciešanām
Cilvēks uz
Mūžību iet.

#

Debesis raud, un
tās nožāvē
mūsu
asaras.

#

Tu gaidi vēju,
lai pie
tevis tas trauc
un tavus matus,
un seju, un
lūpas skauj.
Tu gaidi vēju,
lai tevi tas spārnos
kā ērgli ceļ
un koki šalcot aplaudē
tev.
Tu gaidi vēju,
bet kāds gaida tevi –
tevi,
lai vēja vārdā sauktu.

#

Es nāku no
Zemes un
Debesīm,
tās siltās
piena lāses,
starp
Zemi un
Debesīm.

Es atnācu te,
lai sastaptu
Tevi.

#

Cilvēks varbūt ir
Saulespuķe?

#

Vai mirdzošās
Zvaigznes pie
Debesīm nav
Burti,
Rakstīti
Mūžības
Grāmatā?

#

Es
Tevi satiku uz
Ceļa.

Tad
Tu mani paņēmi pie
rokas.

#

lāse
vien
pa
lāsei,
mirklis
seko
mirklim,
līdz
pēkšņi
esi –
apskaidrots.

#

Vai pļavā tikai viena
puķe zied,
vai pasaulē tikai viens
cilvēks pēc
mīlestības
ilgojas?

#

Es klausījos,
klausījos ilgi,
un putni man teica –
Dievs tevi mīl.

Es skatījos,
skatījos ilgi,
un jūra man teica –
Dievs tevi mīl.

Un puķes tā smaržo,
tu jau to zini –
Dievs tevi mīl.

#

No baltām
Saknēm kāpj
Liepa,
Dziedādama zilās
Debesīs.

Kur iemantot
Man tādu
Dvēselīti?

#

Aiz loga zied
Ābeles, un
Diena ir tik
Balta, ka
Tu vienmēr
Būsi pie
Manis.
Redaktore Astrīda Iltnere
ISBN 9984-9393-1-6


Nav komentāru: