... iespējamo pārdomu laiks ...
kur bijām, esam, būsim ...
kādi būsim ...
bet, par to var arī nedomāt, neatcerēties,
neuzzināt ... tik ierasto: būs jau labi ...
tā ir tik viegli, vienkārši ...
bet, cilvēki gāja, brauca - neaicināti, aicināti ...
katrs ar savu izpratni par pasaules, cilvēku un
lietu kārtību ... 
citi - nepārnāca ...


Nav komentāru: