S U O M I
H E L S I N K I


Tas jau bija pasen,
2007.13.12., kad es tur biju ...
Skaistā, sūrā darbā iekoptā labklājības zemē -
Somijā. 
Redzēto, piedzīvoto un izjustos ceļojumu mirkļus -
neviens jums nevarēs atņemt ...
Kaut tikai atmiņas ... 
Tās paliks ar Jums ...

Lai arī kur es nokļūtu -
man patīk - šie jaukie vienatnes brīži, iedzīvošanās, 
kā kādam no savējiem, piederīgam, iederīgam ...
Kas nāk, vai iet savās ik dienas nepieciešamībās ...
No darba uz mājām, uz veikalu, pie
Draugiem ...
Izjūtot vajadzību, pienākumu, atbildību ...
Man netīk būt - masu pasākuma tūristam ...
Paskatiet - pa labi, paskatiet - pa kreisi ...
Re, tas ir skaisti ...
Tas noteikti jāredz, jānogaršo, jāapmeklē ...
Pats gribu savu pasauli izzināt ...
Viens - lai paliek nemācīts ...Uspenska pareizticīgo baznīca 


Nav komentāru: