Svētdiena, 30. maijs, 2010.g.


Visaugstākā godu pauž pasules elpa,
Dun mūžos Viņa slavas dārds.
Teic Viņa zeme, teic ūdeņu elpa;
Tev, cilvēk, runā Viņa Vārds.
Kas sauli ved iz telts ik dien’?
Tā līksmi smejot lej mirdzošus starus
Un savā varoņgaitā skrien.


/L. Van. Bēthovens/

#


Kas nojauš Dievu, ir cienījams,
jo nekad nekavēsies ļaunumā.


*

Lielas domas un tīra sirds – tas mums jāizlūdzas no Dieva.


/J. V. Gēte – (1749 – 1832) Vācu dzejas ģēnijs, pazīstamās traģēdijas „Fausts” autors, reizē arī filozofs, dabaszinātnieks, valstsvīrs un mākslinieks/

#

Taisni tāpēc, ka esmu tik daudz studējis, es ticu tāpat, kā visvienkāršākā Bretaņas sieviete.

/L. Pastērs – (1822 – 1895), franču zinātnieks, zinātniskās mikroloģijas pamatlicējs. Pastēra pētījumi izdarīja apvērsumu medicīnā un noderēja par bāzi zinātnisku pamatu izstrādāšanai vairākām ražošanas nozarēm. Pastēra eksperimenti atspēkoja antizinātniskos priekšstatus par dzīvo organismu pašizcelšanaos no nedzīvās vielas; tiem bija pozitīva loma dzīvības izcelšnās zinātniskās teorijas attīstībā, kurai ir liela nozīme pasaules uzskata veidošanā./

Nav komentāru: