Svētdiena, 23. maijs, 2010. g.


Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis?
Mūžīgais Dievs ir tas Kungs, kas radījis zemes galus.
Viņš nepiekūst un nenogurst.
Viņa gudrība ir neaptverama.
Viņš nogurušajiem dod spēku un spirgtumu,
nesamaņā kritušajiem atjauno apziņu visā pilnībā.
jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, –
Bet kas paļaujas uz to Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā,
ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem,
ka viņi skrien un nepiekūst,
ka viņi pārvietojas un nenogurst.

/Jesajas 40:28 – 31/

Nav komentāru: