Mums ir vēl
Cilvēki, kuriem bija jāiet
Karā. Uz kuriem
Šāva un kuri
Šāva. Un arī
Man ir jāiet
Karā – pret meliem, ļaunumu un
Vienaldzību.
Mēs visi esam iesaukti šai
Karā.
/Livars/

Nav komentāru: