Viegluma un brīnišķo krāsu dēļ Japānā tauriņš ir sievietes simbols,
divi tauriņi simbolizē laulības laimi. Tauriņa būtiskākā simboliskā nozīme sakņojas tā pārvērtībās: no olas par kāpuru, pēc tam – par šķietami nedzīvu kūniņu jeb kokonu un visbeidzot – par mirdzoši krāsainu spārnotu kukaini, kurš tiecas pēc saules gaismas.
Jau kopš antīkajiem laikiem tauriņš simbolizē Dvēseli, kas neiet bojā, mirstot ķermenim...
Vēlākā laika posmā lielāku nozīmi piedēvēja tauriņa nepastāvībai un draiskajiem lidojumiem, kā arī līdzībai starp tauriņu un mīlas dievu Erosu.
Kristietības simbolikā tauriņš ir gan atdzimšanas un nemirstības simbols, gan arī dzīves īslaicīguma un skaistuma nepastāvības izteicējs.

***

Ir
Tauriņi, kuri arī
Aizlido uz siltajām zemēm.
Tos uz saviem spārniem aiznes
Vējš.
/Livars/

*

Kāpu aizvējā smaržo
Kārkli...
Man pie cepures pieklauvē kāds
Taurenītis... un aicina mani pacelties
Spārnos un lidot pāri
Jūrai...

Es priekā noskūpstu mazo
Taurenīti un ļaujos
Vējam...

Mēs lidojam tik augstu, ka jau dienā
Var saskatīt

Zvaigznes pie
Debesīm... visa
Jūra pilna baltām
Puķēm, un smaržo pēc
Rudenī ziedošiem kārkliem...

Es stāvu
Jūras krastā un pamāju
Kaijai, kas uznes manus
Sapņus – tur augstu
Debesīs...
/Livars/

*

Mazs taurenītis
nolaidās man uz cepures...
Un tā es iegāju baznīcā –
ar cepuri galvā!
/Livars/

*

Mežā
Mežābele viena pati zied.
Labi, ka es atnācu un ieraudzīju to.
Un kad es atvadījos, un gāju prom, no
Tās zariem spārnos pacēlās simtiem raibu
Taurentiņu!
/Livars/

*

Taurenītis izskatās kā mazs
Kāpuriņš, tikai ar
Spārniem.
Un reizi pa reizei tas nolaižas uz
Zemes, lai apciemotu arī
Tevi.
/Livars/


***

Nav komentāru: