Man bija
suns – kas prata runāt.
Bet viņš prata arī klusēt.
Neviens no viņa nedzirdēja
ne vārda.
/Livars/

Nav komentāru: