Es izvēlējos piedzimt Kuldīgā, 11. aprīlī!
Kuldīga nav mans bērnības laiks.
Kuldīga nav mans skolas laiks.
Kuldīga ir mans piedzimšanas laiks.
Kuldīga ir mans ticības un satikšanās laiks...

Aprīlis – mans mēnesis...
Jaunu cerību, mīlestības un atdzimšanas mēnesis...
Arī manas Piedzimšanas Laiks...
11. aprīlis...

*

Tas ir
Laiks, kad ar taviem matiem spēlējas
Vējš...
Virs galvas augstu
Debesīs lido
Putni...

Tas ir
Laiks, kad līdz
Apvārsnim ir pāris soļu... un arī
Tu pēc mirkļa vari kā
Putns
Debesīs būt
Brīvs...

Tu sper šos soļus un jūti...

Apvārsnis attālinās... un
Putnus arī vairs nevar saskatīt...


Tas ir
Laiks, kad tik ļoti gribas
Laimīgam būt...
/Livars/

*

Nav komentāru: