23. Psalms
Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka.
Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās.
Viņš mani vada pie skaidra ūdens.
Viņš atspirdzina manu dvēseli un
ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ.
Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo
Tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina.
Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot,
Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir pārpildīts pilns līdz malai.
Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un
es palikšu tā
Kunga namā vienumēr.

Nav komentāru: